Włodzimierz Leszek Pajdak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Włodzimierz Leszek Pajdak, ur. 4 VIII 1949 w Pawlikowicach k. Wieliczki. Ukończył Technikum Elektromechaniczne w Krakowie (1968).

W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Krakowie. 1968-1970 zasadnicza służba wojskowa; 1970-1972 pracownik Krakowskiego Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę Elwod, 1973-1976 Krakowskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych, 1976-1983 Wydz. Energetycznego, następnie Stalowni (Wydz. P-04) w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, III-XII 1983 bez zatrudnienia.

Od IX 1980 w „S”, organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego na Wydz. P-04, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek MKZ w Hucie Katowice, oddelegowany przez MKZ do kontynuowania prac związanych z realizacją postulatów załóg pracowniczych, od X 1980 członek Prezydium KZ w HK, od I 1981 Zarządu KZ, odpowiedzialny za druk „Wolnego Związkowca”; VI–IX 1981 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Dąbrowie Górniczej; w 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD; od XII 1981 pełnomocnik Zarządu „S” HK ds. przygotowania wyborów do rad narodowych.

12/13 XII 1981 po rewizji domu zatrzymany, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Kokotku k. Tarnowskich Gór, Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie i Rzeszowie, zwolniony 9 XII 1982; następnie kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 2 III 1983 zwolniony z pracy. Wielokrotnie wzywany na przesłuchania do KM MO w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Organizator akcji zbierania podpisów pod petycją o zwolnienie z więzienia Andrzeja Rozpłochowskiego, Zbigniewa Sobolewskiego, Władysława Rosickiego, R. Burzyńskiego adresowaną i wysłaną do Marszałka Sejmu PRL, Rady Państwa i Jana Olszewskiego. Uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościołach Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Zaangażowany w pomoc działaczom przygotowującym się do emigracji.

Od XI 1983 na emigracji w RFN i USA; przez 3 mies. praca dorywcza w polskiej parafii w New Britain; XII 1983 – 1984 wiceprzewodniczący Solidarity International, współorganizator pomocy dla Polski. 1984-1990 pracownik Fabryki Maszyn Numerycznych w New Britain, 1990-2002 serwisu technicznego w Zakładzie Budowy Maszyn tamże, w 2002 Coca-Coli tamże, od 2003 Kompanii Legrand w West Hartford.

Halina Żwirska