Włodzimierz Paszyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Włodzimierz Paszyński, ur. 31 X 1951 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki (1974).

1974-1978 drużynowy 17. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. 1974-1978 nauczyciel w LO im. Władysława IV w Warszawie, 1978-1987 nauczyciel w XXXIX LO w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ, 1980-1981 członek zespołu negocjującego społeczny kształt oświaty, autor publikacji w „NTO” i „Rozmowach”.

1982-1989 współzałożyciel, redaktor, organizator pracy zespołu redakcyjnego pisma „Tu Teraz” pod pseudonimem Krzysztof, także autor publikacji w „KOS-ie”. 1988-1991 nauczyciel w I Społecznym LO przy ul. Bednarskiej, 1987-1991 wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim.

1990-1998 stołeczny kurator oświaty, 1993-2006 wykładowca w Kolegium Nauczycielskim na Uniwersytecie Warszawskim, 2001-2002 wiceminister edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, od 2006 zastępca prezydenta m. st. Warszawy do spraw edukacji, polityki społecznej, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków.

Autor licznych publikacji, m.in. współautor cyklu podręczników do języka polskiego Pamiętajcie o ogrodach (2002).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Krzysztof Dąbek