Włodzimierz Woźniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Włodzimierz Woźniak, ur. 4 V 1953 w Łomiankach k. Warszawy. Absolwent Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Warszawie (1978). Absolwent Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, zarządzanie (2007).

1968-1971 pracownik Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie, 1971-1977 Fabryki Wyrobów Proszków Spiekanych w Łomiankach, 1977-1994 ponownie MZK, od 1994 prezes Spółdzielni Usług Socjalnych w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Zakładach Naprawy Tramwajów T-3 przy ul. Młynarskiej, 1980-1981 delegat zakładu na zjazdy „S” w MZK.

14 XII 1981 współorganizator i uczestnik wiecu w zakładzie T-3, uczestnik ukrycia dokumentacji KZ. XII 1981 – 1988 współorganizator i członek tajnej grupy związkowej w zakładzie T-3; w 1982 łącznik z tajną MZK, 1981/1982 uczestnik stemplowania oficjalnych dokumentów MZK stemplem „S”, 1982-1988 łącznik z innymi grupami w MZK, uczestnik zbierania składek związkowych, organizator kolportażu i kolporter prasy podziemnej w zakładzie. 1982-1983 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy ul. Karolkowej, uczestnik spotkań z innymi związkowcami, z A. Macierewiczem, uczestnik pielgrzymek i mszy św. z udziałem papieża. 1982-1989 członek Grupy Politycznej Wola. 1986-1989 uczestnik spotkań środowisk samorządu pracowniczego w KIK w Warszawie. 1988-1989 przewodniczący komisji rejestrującej „S” w MZK.

Od 1989 w „S”; 1989-1991 przewodniczący KZ, 1991-1996 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w MZK, 1994-1998 delegat na Zjazd Regionalny. Członek SWS.

Odznaczony Medalem 25-lecia „S” (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Anna Grażyna Kister