Wacław Żołyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wacław Żołyński, ur. 14 VII 1956 w Kędzierzynie-Koźlu, zm. 23 IV 2016. Wykształcenie średnie; 1975-1985 student historii na Uniwersytecie Wrocławskim (bez magisterium).

1978-1980 współpracownik wrocławskiego SKS. Od 1978 kolporter wydawnictw niezależnych.

Od 1980 w NZS, członek Zarządu Uniwersyteckiego NZS UWr, szef sekcji społecznej. 25 V 1981 współorganizator (wraz z Piotrem Krukowskim) we Wrocławiu demonstracji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Jesienią 1981 uczestnik strajku NSZ na UWr, członek KS.

23 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 1 XII 1982. W l. 80. współorganizator i uczestnik wielu manifestacji, akcji ulotowych oraz zbiórek pieniędzy. 1987-1996 pracownik biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Od 1991 w PC. 1989-1996 wiceprzewodniczący Koła „S” w Bibliotece Akademii Medycznej. 1996-2001 zatrudniony w Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, od 2001 na rencie.

Robert Stokłosa