Wacław Bielecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wacław Bielecki, ur. 20 IX 1945 w Niedrzwicy Kościelnej k. Lublina. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek pedagogika (1972).

1965-1966 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nowym Stawie k. Malborka; 1972-1974 asystent w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 1974-1985 dyr. Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Sztumie. 1957-1966 komendant Szczepu Drużyn ZHP w Nowym Stawie. 1964-1972 członek PZPR, wyrzucony z partii i zwolniony z pracy na UMK po oddaniu legitymacji partyjnej; 1970-1971 członek ZMW (przewodniczący Zarządu Uczelnianego na UG); 1974-1980 wiceprzewodniczący ZNP w Sztumie. 1974-1983 autor artykułów w prasie fachowej z zakresu pedagogiki i wychowania.

Od IX 1980 w „S”, IX-X 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Sztumie; od X 1980 współzałożyciel i redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego” MKZ „S” w Sztumie, od I 1981 „Sztumskiej Solidarności”, pisma Terenowej Komisji Porozumiewawczej „S”; współpracownik Ośrodka Informacyjno-Prawnego MKZ.

21 X 1982 zatrzymany i przesłuchiwany w KM MO w Sztumie, w ramach akcji SB wymierzonej w pismo „Sztumska Solidarność”. 1985-1989 nauczyciel LO w Sztumie oraz wychowawca w internacie.

Od 1989 ponownie członek KZ „S” pracowników oświaty w Sztumie. V 1989 - VI 1990 zastępca przewodniczącego KO „S” tamże. XII 1989 – VI 1990 członek redakcji „Sztumskiej Solidarności”. Od 1989 dyr. Zespołu Szkół Medycznych w Sztumie (od 2006 Woj. Zespół Szkół Policealnych). 1990-1994 przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sztum.

Tadeusz Chmielewski