Wacław Cyganik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Cyganik Wacław, ur. 14 IX 1957 w Czernichowie. Wykształcenie zawodowe.

Pracownik Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Mysłowicach.

9 X 1982 kolporter ulotek w okolicznych miejscowościach wzywających do strajku 10 XI 1982. 10 XI 1982 aresztowany (wraz Ryszardem Rożnieckim, Józefem Gębalem, Krzysztofem Stefańskim, Heleną Ślusarczyk, Wiesławem Ślusarczyk, Kazimierzem Pajdo, Henrykiem Myślakiem, Marianem Krawackim). 12 I 1983 Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach sprawę przekazano do rozpatrzenia Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Katowicach, zmieniając tryb postępowania z doraźnego na zwyczajny. 18 II 1983 skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 14 II 1995 Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa orzekł o uniewinnieniu.

17 VII 1984 – 13 IX 1988 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Chorzowie w ramach KE krypt. Górnik.

?