Wacław Stanisław Adamczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wacław Stanisław Adamczak, ur. 6 IX 1948 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1973).

1958–1962 w ZHP, 1968–1973 w ZSP. 1966–1967 pomoc techniczna w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym w Poznaniu, 1974–1975 stażysta/kolejarz na stacji Poznań Główny, 1975–1976 referendarz na stacji Luboń k. Poznania, 1976–1977 instruktor handlowo-przewozowy w Dyrekcji Rejonowej KP w Poznaniu, 1977–1982 st. instruktor w Zarządzie Handlowo-Przewozowym Zachodniej DOKP w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego na stacji Luboń k. Poznania, współorganizator Komitetu Założycielskiego w Centrali Z DOKP w Poznaniu, 1980–1981 wiceprzewodniczący KZ. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska (członek Komisji Programowej), członek ZR Wielkopolska, w IX/X 1981 delegat na I KZD, współautor (ze Stefanem Kurowskim, Grzegorzem Palką i Zbigniewem Karwowskim) programu gospodarczego „S”, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Gębarzewie (w III 1982 uczestnik głodówki), 9 VII 1982 zwolniony. W X 1982 przeniesiony na niższe stanowisko, 1982–1983 pracownik Działu Odszkodowań Zachodniej DOKP w Poznaniu.

IV 1983 – I 1990 na emigracji w RFN i USA. XII 1983 – IX 1986 działacz Komitetu Pomocy Solidarności w Nowym Jorku (Committee in Support of Solidarity, założony przez Irenę Lasotę, Piotra Naimskiego i Jakuba Karpińskiego, wspierany przez AFL-CIO), w ramach KP „S” udział w przygotowywaniu biuletynu „Committee in Support of Solidarity Report”, analizowanie prasy podziemnej, prowadzenie konferencji prasowych, wywiady radiowe, prowadzenie akcji informacyjnej o represjonowaniu działaczy „S” w Polsce. 1983–1989 pracownik amerykańskich przedsiębiorstw budowlanych. 1986–1989 objęty śledztwem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu (umorzonym na mocy abolicji).

1991–1992 ekspert ZR „S” Wielkopolska, 1991–1998 ekspert Okręgowej Sekcji Kolejarzy „S” i Sekcji Krajowej Kolejarzy „S”, 1995 autor projektu ustawy o PKP. 1990–1998 st. instruktor, kierownik działu, naczelnik Biura Ekonomicznego, z-ca dyr. Okręgu ds. ekonomiczno–finansowych w Centrali Zachodniej DOKP w Poznaniu, 1998–2009 z-ca dyr. Sektora Przewozów Pasażerskich PKP w Warszawie, dyr. Biura w Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie, z-ca dyr. Oddziału Archiwum PKP w Warszawie, z-ca dyr. Biura Rachunkowości i Podatków PKP Cargo w Katowicach. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

4 III 1983 – 29 XI 1988 rozpracowywany przez Wydz. II/V KWMO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR/KE krypt. Ekonomista.

Przemysław Zwiernik