Wacław Wawrzyniec Mojkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wacław Wawrzyniec Mojkowski, ur. 11 VIII 1945 w Truskolasach-Lachach k. Łap. Absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku (1974).

W 1964 pracownik Białostockiego Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa, 1964-1974 Zakładu Energetycznego Białystok Rejon Energetyczny w Łapach, 1974-1975 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej tamże, 1975-1983 Zakładów Przemysłu Sklejek w Białymstoku. Od 1974 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

1980-1989 w „S”, w 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ, w 1981 delegat na WZD Regionu Białystok.

Po 13 XII 1981 współpracownik TKR, kolporter „Biuletynu Informacyjnego Regionu Białystok” i innych wydawnictw niezależnych, 31 VIII 1982 aresztowany, osadzony w areszcie śledczym KW MO w Białymstoku i AŚ Warszawa-Mokotów, w XI 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Białymstoku na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę. 1983-1989 kolporter, współorganizator pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, organizator lokali konspiracyjnych, organizator i uczestnik spotkań działaczy podziemia, współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizator i członek niezależnej kasy zapomogowo-pożyczkowej, tzw. kasy Stefczyka. W VIII 1983 zwolniony z pracy. 1983-1988 pracownik PKP, 1988-1990 własna działalność gospodarcza.

1989-1990 przewodniczący KO w Łapach. 1991-2000 w UD/UW: członek Rady Regionalnej Województwa Podlaskiego. 1990-1992 nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, 1992-2001 pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego tamże, 2001-2003 pracownik Zakładu Energetyki Cieplnej tamże. Od 2000 członek Komisji Kwalifikacyjnej przy SEP Oddział Białystok. Od 2003 na świadczeniach przedemerytalnych, od 2005 na emeryturze.

?