Waldemar Dubiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Waldemar Dubiński

Waldemar Dubiński, ur. 31 I 1956 w Stoczku Łukowskim. Ukończył Policealne Studium Zawodowe przy Technikum Kolejowym w Warszawie (1977).

1977-2005 pracownik PKP Lokomotywowni Warszawa-Grochów, Lokomotywowni Olszynka Grochowska, od 1987 Lokomotywowni Ochota (od 2001 PKP Cargo SA Zakład Taboru w Warszawie), od 2005 Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Zakład Warszawa.

Od IX 1981 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, działacz Duszpasterstwa Kolejarzy przy parafii Najświętszej Marii Panny w Warszawie.

W 1989 współzałożyciel i przewodniczący Tymczasowej KZ w Lokomotywowni Ochota, członek TZR Mazowsze, współzałożyciel Komisji Koordynacyjnej Kolejarzy Węzła Warszawa; członek założyciel KO „S” Regionu Mazowsze; V 1989 – 2006 wiceprzewodniczący KZ. Od 1992 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, od 1993 delegat na KZD. 1995-2002 sekretarz Prezydium ZR, od 2002 członek KK, od 2003 wiceprzewodniczący ZR. 1989-1998 członek Rady Sekcji Okręgowej Kolejarzy, 1989-1995 członek Prezydium Rady Sekcji; 1992-1995 członek Krajowej Sekcji Kolejarzy. 1998-2006 przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej w PKP Cargo SA i Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. Zakład Warszawa (od 2005 Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.).

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kolejnictwa (1999), odznaką Zasłużony dla Transportu (2002).

?