Waldemar Handke

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Waldemar Handke, ur. 30 VI 1958 w Lesznie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia (1982), w 2006 doktorat.

Od VII 1981 członek Regionalnego KOWzP w Lesznie.

13 XII 1981 internowany w AŚ w Ostrowie Wlkp., następnie w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, zwolniony 19 II 1982. IX 1982 – III 1984 pracownik Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; inicjator i członek TZR „S” w Lesznie, redaktor pisma „Komunikaty TZR”. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1984-1985 autor w poznańskiej Oficynie Głosy (ps. Andrzej Nowicz). IV-XII 1984 pracownik zakładu rzemieślniczego (chromowanie łyżeczek), następnie do VI 1985 bez zatrudnienia, 1985-1989 pracownik Biura Dokumentacji Zabytków w Lesznie, 1988-1990 redaktor pisma „Solidarność Leszczyńska” i „Gazeta Leszczyńska”.

1989-1990 sekretarz TZR, członek KO „S” Regionu Leszczyńskiego. 1989-1991 dyr. Biura Poselskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Lesznie, 1990-1994 radny Miasta Leszno, 1990-1992 przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego, 1993-1994 kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Lesznie, 1994-2004 m.in. nauczyciel historii i dyr. I Prywatnego LO im. Tadeusza Łopuszańskiego w Lesznie, od 2004 pracownik IPN Oddział w Poznaniu. W 1995 inicjator, członek założyciel, od 2000 prezes Instytutu im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Lesznie, redaktor wydawnictwa Instytutu i redaktor naczelny pisma „Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość”. Członek zwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK: członek Komisji Historycznej Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK, członek nadzwyczajny Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, m.in. Stosunki państwo–Kościół w latach 1944-1956 (1984), Zbawca czy tyran? Wokół legendy Józefa Piłsudskiego (1985), Polegaj jak na Zawiszy... Dzieje młodzieżowej organizacja AK „Zawisza” (1997), „Solidarność” Region Leszczyński 1980-2005 (2005) oraz Solidarność Leszczyńska 1980-1990 (2010), Semper Fidelis. Dzieje Pułku 6 Pancernego „Dzieci Lwowskich” (2006), Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce, t. 1-4 (2007), Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty (2009). Współredaktor m.in. Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944 (2004), Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955 (2006), Bitwy generała Władysława Andersa (2007), Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989 (2009).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Medalem Świadek Historii (2010), srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2004), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), medalem Pro Memoria (2009), medalem Pro Patria (2012).

8 X 1981 – 26 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lesznie w ramach SOR krypt. Pomocnicy; 15 XII 1982 – 7 XII 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Komunikat; 15 IX 1984 – 12 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Aktywiści, włączonej do SOR krypt. Polip; 3 I 1985 – 2 I 1987 w ramach SOS krypt. Historyk.

Rafał Kościański