Waldemar Kapłon

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Waldemar Kapłon, ur. 8 IV 1952 w Radomsku. Ukończył ZSZ o profilu samochodowym w Radomsku (1969).

1969-1972 zatrudniony w PKS Radomsko, od 1972 w KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim.

29 VIII 1980 współorganizator strajku w KWK 1 Maja; członek KS KWK 1 Maja odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa kopalni. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie członek Prezydium KZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku, przewodniczący KS w KWK 1 Maja. 15 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Wodzisławiu Śląskim; internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej; 29 XII 1981 aresztowany, przewieziony do AŚ w Gliwicach, w I 1982 wyrokiem Sądu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Działacz podziemia, związany z Delegaturą RKW w Jastrzębiu-Zdroju; kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Ość”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”); członek Koła Środowiskowego Pielgrzym, następnie PTTK Pielgrzym, stanowiących przykrywkę do działalności podziemnej. 1985-1988 przewodniczący TKZ. W VIII członek KS; równocześnie członek sztabu pomocy znajdującego się przy kościele NMP Matki Kościoła. XII 1988 – IV 1989 przewodniczący Tymczasowej Komisji Założycielskiej. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie; 1989-1990 wiceprzewodniczący RKW odpowiedzialny za podregion południowo-zachodni.

1989-1992 przewodniczący KZ „S” w KWK 1 Maja. 1990-1994 delegowany do pracy w ZR „S”. 1990-1995 członek ZR. 1990-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i KZD. X 1992 – XI 1993 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Górnictwa. 1994-1998 ponownie zatrudniony w KWK 1 Maja. Od 1998 na emeryturze. Od 2008 założyciel i prezes Stowarzyszenia Ruch Obrony i Odbudowy Polski.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Bruno; 1987-1989 przez p. V-2 RUSW w Wodzisławiu Śląskim w ramach SOR krypt. Grupa; w 1989 przez p. V-2 RUSW w Wodzisławiu Śląskim w ramach SOR krypt. Gra.

Andrzej Kamiński