Waldemar Kordian Baraniewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Waldemar Kordian Baraniewski, ur. 20 III 1953 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1977), w 1986 doktorat, w 2003 habilitacja, od 2003 prof. nadzw.

1978-1979 zatrudniony w Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej w Warszawie, 1979-1981 doktorant na UW, od IX 1981 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii Sztuki UW. W 1976 sygnatariusz listu do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. 1977-1980 kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. Historycznym UW, przewodniczący Koła w Instytucie Historii Sztuki.

1982-1985 współzałożyciel, redaktor i autor podziemnego „Tygodnika Wojennego”; w kontakcie z przedstawicielami redakcji za granicą oraz z RKW Region Mazowsze i „Tygodnikiem Mazowsze”. 1982-1987 współpracownik podziemnego pisma literackiego „Wezwanie” (m.in. przygotował blok poezji polskiej o Powstaniu Węgierskim 1956); 1984-1987 autor podziemnej „Kultury Niezależnej” i „Szkiców”.

Autor, współautor, tłumacz publikacji naukowych, m.in. Pałace Warszawy (1975), Kazimierz Skórewicz, 1866-1950. Architekt, konserwator, historyk sztuki (2000), Kuchnia i stół w polskim dworze (2004).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Krzysztof Dąbek