Waldemar Kuczyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Waldemar Kuczyński (właśc. Marian Waldemar), ur. 22 XI 1939 w Kaliszu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Ekonomii (1965).

1965-1966 pracownik naukowy Wydz. Ekonomii UW, zwolniony z pracy. 1959-1966 w PZPR, usunięty z partii. W III 1968 aresztowany pod zarzutem współuczestnictwa w zorganizowaniu wiecu na UW, we IX 1968 zwolniony. 1977-1979 wykładowca Uniwersytetu Latającego, 1978-1980 współzałożyciel i wykładowca TKN, 1979-1981 publicysta w „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR i „Robotniku”.

W VIII 1980 ekspert MKS w Gdańsku, od IX 1980 w „S”; ekspert KKP, następnie KK, ekspert Komisji Programowej I KZD. 1981-1982 z-ca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 12 II 1982.

1982-1989 na emigracji we Francji, pracownik Szkoły Zaawansowanych Studiów Społecznych w Paryżu, komentator Radia Wolna Europa, publicysta w „Aneksie”, paryskiej „Kulturze” i nowojorskim „Nowym Dzienniku”. 1989-1990 podsekretarz stanu, szef Zespołu Doradców premiera w Urzędzie Rady Ministrów, w 1990 minister przekształceń własnościowych, przygotował i rozpoczął prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, utworzenie Giełdy i Komisji Papierów Wartościowych. 1991-2005 w UD, UW, członek władz krajowych; 1999-2001 doradca ekonomiczny premiera, 2002-2005 członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. 2002-2006 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Od 2005 w Partii Demokratycznej.

Autor wielu publikacji, m.in. książek: Agonia Systemu (1996), Burza nad Wisłą. Dziennik 1980–1981 (2002), pomysłodawca i redaktor naczelny księgi pamiątkowej Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999 (2001).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Anna Grażyna Kister