Waldemar Omieciński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Waldemar Omieciński, ur. 1956, zm. 14 I 2006. Wykształcenie średnie, absolwent college’u (2000).

1975-1977 członek Ochotniczych Hufców Pracy. 1978 pracownik zakładu naprawczego sprzętu RTV, 1979-1980 sklepu ze sprzętem RTV, 1981 Zakładów Metalowych ZREMB.

Od II 1981 współpracownik niezależnego pisma „Solidarność z Gdańskiem”, przepisywał teksty do druku, następnie autor artykułów publicystycznych, felietonów.

Współzałożyciel wydawnictwa Solidarność Walcząca wydającego od 17 XII 1981 podziemne pisma „Solidarność Walcząca”, „Szaniec”, „Biuletyn Łódzki”, autor, współredaktor, drukarz; współorganizator sieci kolportażu; I-II 1982 współpracownik Międzyzakładowego Komitetu Solidarności. Inicjator wielu przedsięwzięć wydawniczych, m.in. w V 1982 antologii poezji stanu wojennego Siekiera, motyka, smok wawelski…, publicystyki politycznej: w V 1983 21 uwag o dialogu z terrorystą, we IX 1983 Mały Konspirator, w 1985 wyboru wierszy Wilno. 1984-1987 pracownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Od połowy V 1987 na emigracji we Włoszech, 1988-2006 w USA. W USA opublikował kilka artykułów w prasie polonijnej na temat podziemnej „S” w Łodzi.

14 VII 1983 – 2 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Łodzi w ramach SOR; rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Łodzi w ramach KE.

Wiesław Maciejewski