Walenty Krzysiek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Walenty Krzysiek, ur. 2 II 1949 w Gromadce k. Chojnowa. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1974).

Od 1974 pracownik Odlewni Żeliwa Gromadka, 1978-1990 kierownik działu technologiczno-konstrukcyjnego w Zakładzie Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet w Lubaniu. 1972-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w Agromecie. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana. W 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego, członek ZR; wiceprzewodniczący MKK w Lubaniu.

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, zwolniony 30 IV 1982. 1981-1983 dostarczał i powielał matryce oraz organizował transport wrocławskiego pisma „Z Dnia na Dzień” w Lubaniu. 10 XI 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 6 XII 1982. Od 1982 działacz Solidarności Walczącej; do 1989 współorganizator działalności wydawniczej i kolportażowej, prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych.

Po 1989 spawacz w Kopex-Famago w Lubaniu.

Do 20 VI 1986 rozpracowywany w ramach KE krypt. Działacz.

Michał Orlicz