Wanda Maria Klinert

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wanda Maria Klinert (obecnie Schultz), ur. 4 I 1951 w Pruszkowie. Ukończyła LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie (1969), absolwentka Pomaturalnej Szkoły Technicznej tamże (1972), Policealnego Studium Ekonomicznego w Warszawie (2001).

1972-1973 zatrudniona w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie, 1973-1979 w Centrum Badawczo-Konstrukcyjnym Obrabiarek, 1979-1982 w Zakładach Remontowych Pollena w Helenówku.

Od XII 1980 w „S”, w V 1981 delegat na zebranie Oddziału Pruszków, wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału „S” Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 ukryła dokumenty, pieniądze i sprzęt z siedziby Oddziału; inicjatorka utworzenia tajnego Zarządu Oddziału Pruszków i jego członek do 1985. Współorganizatorka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w pruszkowskich zakładach pracy, przepisywaczka pisma „Wytrwali”, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w kościele św. Edwarda w Pruszkowie (ks. Roman Indrzejczyk). 1982-1985 przedstawicielka tajnego Oddziału Pruszków w Terenowym Komitecie Oporu „S”, organizatorka, kierownik siatki informacyjnej TKO „S”, 1982-1984 łączniczka ze Zbigniewem Bujakiem, organizatorka lokali konspiracyjnych, skrzynki kolportażowej dla Łodzi, kolporterka podziemnych pism. 1983-1985 członek Armenii, kierowała siecią informacyjną, organizowała lokale na skrzynki i emisje Radia „S” w Warszawie, wyszukiwała emiterów; w 1982 zatrudniona w Zakładach Mechanicznych Ursus, 1982-1993 w Zakładzie Jedwabiu Naturalnego w Milanówku.

1988-1989 współorganizatorka reaktywowania struktur „S” w Pruszkowie, XI 1989 – I 1990 członek Zarządu Oddziału Pruszków „S” Regionu Mazowsze. 1993-2005 bez stałego zatrudnienia, 2005-2007 asystentka, od 2007 dyr. biura senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Od 2005 członek Stowarzyszenia Podziemnego Radia „S”, od 2008 Stowarzyszenia Labora.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Anna Grażyna Kister