Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, wydawnictwo utworzone w 1988 przez Pawła Juzwę i Sławomira Szelewicza; projekty okładek: Jerzy Zgorzelski.

W okresie działalności podziemnej opublikowano 15 książek, drukowanych na tzw. dojściach, w państwowych zakładach poligraficznych, głównie w Warszawie przy ul. Hożej, gdzie również wykonywana była oprawa introligatorska, w nakł. 1-3 tys. egz. Wydawnictwo specjalizowało się w tematyce historycznej i literaturze pięknej. Książki kolportowano na terenie całego kraju.

Od 1990 wydawnictwo kontynuowało działalność w oficjalnym obiegu, utrzymując dotychczasowy profil.

Publikacje: Józef Bagiński, Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920 (1990); Andrzej Chciuk, Atlantyda (1989), Ziemia księżycowa (1989); Robert Conquest, Stalin i zabójstwo Kirowa (1989); Marian Zdziechowski, Czerwony terror (1989); Józef Godlewski, Na przełomie epok (1990); Stefan Kamiński, Lata walki i zamętu na Ukrainie 1917-1921 (1990); Józef Mackiewicz, Bunt rojstów (1990), Gdybym był chanem (1989); Sergiusz Piasecki, Bogom nocy równi (1989), Jabłuszko (1990), Nikt nie da nam zbawienia (1990), Spojrzę ja w okno (1990); Władysław Pobóg-Malinowski, Na rumuńskim rozdrożu (1990); Karol Wędziagolski, Pamiętniki (1989).

Włodzimierz Domagalski