Wieńczysław Nowacki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wieńczysław Nowacki, ur. 2 X 1951 w Śremie. Ukończył Technikum Łączności w Poznaniu (1969).

Rolnik, od 1973 w Bieszczadach. Od 1974 uczestnik spotkań dyskusyjnych w Poznaniu, podczas jednego z nich pobity wraz z 8 innymi osobami przez funkcjonariuszy MO, którzy wtargnęli do mieszkania Marka Grzesia w celu rozbicia spotkania, w V 1974 współautor (wraz z Krzysztofem Kijewskim) listu otwartego do władz PRL w proteście wobec ww. akcji MO. W XI 1977 zatrzymany i skazany na 3 mies. aresztu za rzekome ukrywanie przestępców, osadzony w ZK w Sanoku, zwolniony po 3-tygodniowej głodówce z powodu braku dowodów winy.

Od 1980 działacz rolniczej „S”. XII 1980 – II 1981 organizator strajku ustrzycko-rzeszowskiego, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, członek Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, gdzie przez 21 dni prowadził głodówkę, kontynuowaną po przeniesieniu do Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa oraz w klinice Akademii Medycznej w Krakowie po zakończeniu internowania (łącznie 48 dni). Od 1982 działacz OKOR, z-ca przewodniczącego Józefa Teligi; IX 1982 - VI 1989 wydawca podziemnego pisma „Solidarność Rolników”. 11 XII 1983 zatrzymany, 13 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, gdzie podjął głodówkę (w wyniku przymusowego dokarmiania doznał uszkodzenia przełyku), w I 1984 zwolniony. 11 X 1985 ponownie zatrzymany, 13 X 1985 aresztowany pod zarzutem organizowania akcji bojktu wyborów oraz kolportażu ulotek, po kolejnych głodówkach i pobycie w szpitalu zwolniony w XI 1985, w VII 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Przeworsku na 1 rok więzienia w zawieszeniu 2 lata. W 1987 współtwórca Niezależnego Ruchu Ludowego „S”, do 1989 wydawca podziemnego pisma „Wieści”.

1989-1997 w PSL-Solidarność (od 1992 SLCh). 1990-1994 wiceprzewodniczący Miasta i Gm. Kórnik. Od 2004 członek założyciel Stronnictwa Ludowego Ojcowizna, członek Zarządu Krajowego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Społecznych. Oznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 2 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. V Dep. VI MSW/Wydz. VI WUSW w Poznaniu w ramach KE/SOR krypt. Niezłomny; do 28 IX 1989 przez Wydz. VII WUSW w Poznaniu w ramach SOR.

Barbara Fabiańska