Wiesław Chossa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Chossa, ur. 8 VI 1960 w Toporowie.

1976-1984 drukarz poligraf w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Teletra w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w Telkom-Teletrze; wiceprzewodniczący KZ, drukarz wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc internowanym i ich rodzinom, 15 XII 1982 zatrzymany, przesłuchiwany, namawiany do współpracy; w pracy przeniesiony na inne stanowisko. Od 1982 współorganizator, uczestnik manifestacji w Poznaniu, organizator podziemnych drukarń w Wielkopolsce, instalator, serwisant maszyn drukarskich, zaopatrzeniowiec w materiały poligraficzne, drukarz, współorganizator kolportażu; 1982-1984 członek TKZ w Telkom-Teletrze, w 1982 w TKK Regionu Wielkopolska; 1984-1988 w TZR, 1985-1989 koordynator kontaktów TZR ze strukturami „S” w Pile, Kaliszu, Koninie, Zielonej Górze; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, 2-krotnie aresztowany: w 1982 za kolportaż, przetrzymywany w AŚ w Kaliszu, następnie w Ostrowie Wlkp., po 1 mies. zwolniony, 16 IV 1984 podczas druku pisma „Rezonans. Telkom-Teletra”, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, zwolniony z pracy. 1985-1988 współwydawca podziemnego „Przeglądu Poznańskiego”. Od 1986 członek Wielkopolskiej Rady „S”, korespondent Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, od 1988 kierownik Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego TZR; 22-23 VIII 1988 współorganizator, uczestnik strajku w HCP, jeden z siedmiu tzw. spadochroniarzy (m.in. z Januszem Pałubickim, Maciejem Frankiewiczem); od 1986 kilkakrotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń za udział w manifestacjach.

W 1989 członek KO woj. poznańskiego. Od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska, 1989-1993 wiceprzewodniczący ZR. W 1991 członek wielkopolskiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. b. Funkcjonariuszy SB, przewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. Policji. 1994-2001 dyr. ds. marketingu, dyr. generalny kilku sp. z o.o., 2001-2004 inspektor ds. ochrony osób i mienia w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Miasta Poznania Pozserwis. W 1997 członek współzałożyciel RS AWS w Poznaniu, wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego. Od 2001 sekretarz Międzyzakładowej Komisji „S” w Urzędzie Miasta Poznania. W 2005 członek komitetu organizacyjnego Partii Centrum.

Barbara Fabiańska