Wiesław Cupała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Cupała, ur. 27 VIII 1956 w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1981), dr matematyki teoretycznej w PAN we Wrocławiu (1985).

1976-1980 współpracownik i kolporter wydawnictw KOR i KSS KOR. 13-14 XII 1978 współzałożyciel SKS we Wrocławiu. Pacyfista hipis, od l. 80. uczestnik zlotów hipisów w Częstochowie.

Od IX 1980 członek „S” przy Instytucie Matematyki PAN. Od 1981 wiceprzewodniczący koła „S”. XI-XII 1981 współzałożyciel, redaktor, autor i drukarz pisma NZS „Na strajku”.

Po 13 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnej w Instytucie Matematyki PAN. 13 II 1982 zatrzymany i przewieziony do KW MO, przesłuchiwany, 18 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 15 III 1982. Po wyjściu związany z Solidarnością Walczącą, odpowiedzialny za kolportaż, składanie pism SW; 1983-1987 organizację Radia SW (w jego mieszkaniu odbywały się audycje i był ulokowany nadajnik). 1982-1988 składacz „Biuletynu Dolnośląskiego”. 1987-1994 matematyk w Instytucie PAN. Od 1987 współtwórca Pomarańczowej Alternatywy, współorganizator i pomysłodawca happeningów. W VIII 1988 drukarz, redaktor i autor pisma „Z dnia na dzień”.

1990-1991 członek Partii Wolności. 1994-2003 adiunkt na Wydz. Matematycznym WSI w Zielonej Górze (późniejszej Politechnice) oraz Uniwersytetu w Zielonej Górze, 2003-2007 starszy wykładowca na PWr na Wydz. Podstawowych Problemów Techniki i Matematyczno-Informatycznym. Od 2008 specjalista ds. rekrutacji w Power Media Wrocław.

Maciej Olejniczak