Wiesław Gęsicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Gęsicki, ur. 13 I 1959, zm. 15 V 2002. 1985-1986 student Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek nauki społeczne (1995).

1981-1982 pracownik TEWA w Warszawie.

1981-1987 członek KPN w Krakowie, następnie w Warszawie; 1984 uczestnik II Kongresu KPN w Warszawie, aresztowany i brutalnie przesłuchiwany w centrali MSW przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Od 1981 uczestnik marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej Kraków-Kielce; w 1984 zatrzymany w trakcie marszu i ukarany grzywną. 1986-1990 założyciel i redaktor oraz drukarz pisma KPN „Nie chcemy komuny”. 1987-1988 współzałożyciel i animator Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. 1988-1989 członek i jeden z warszawskich liderów FMW; koordynator Komisji Krajowej; organizator manifestacji patriotycznych w Warszawie, m.in. w rocznicę Marca ’68 na UW. W l. 80. wielokrotnie zatrzymywany przez SB. Współpracownik Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy organizowaniu koncertów, spotkań poetyckich, m.in. z Jackiem Kaczmarskim, Przemysławem Gintrowskim, Piotrem Szczepanikiem.

1990-2002 współorganizator i pierwszy komendant główny Organizacji Społeczno-Wychowawczej Strzelec (Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej). 1999-2002 pracownik Głównego Urzędu Ceł.

Anna Grażyna Kister