Wiesław Jan Celewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Jan Celewicz, ur. 14 VI 1946 w Bydgoszczy. Ukończył I LO tamże (1965).

1965-1971 pracownik Bydgoskiego Zarządu Aptek, 1971-1974 Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, 1974-1976 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta, od 1976 Zakładu Transportu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (później Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, następnie ADM).

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładzie Transportu WPGKiM, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w PGM, od I 1981 członek Prezydium KZ. 19 III 1981, podczas kryzysu bydgoskiego, organizator grupy związkowców wspierających działaczy solidarnościowych okupujących budynek WRN. 1980-1981 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. książek Orwella, Sołżenicyna, literatury o Józefie Piłsudskim i pisma „Wolne Związki”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach (uczestnik dwóch głodówek) i Strzebielinku k. Wejherowa, zwolniony 13 VII 1982. Od 1982 członek grupy kolportażowej (kalendarze, znaczki poczt podziemnych, tzw. cegiełki), uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych, manifestacji, Mszy za Ojczyznę. W 1983 zatrzymany na kilka godzin w związku z wyjazdem na proces jednego z działaczy „S” do Gdańska.

1989-1991 przewodniczący KZ „S” w Zakładzie Transportu PGKiM, delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego. Od 1994 w Solidarności ’80, członek KZ, 1996-2006 członek ZR; członek założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (2007).

Katarzyna Grysińska