Wiesław Jerzy Johann

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Jerzy Johann, ur. 9 IX 1939 w Oszmianie k. Wilna. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1964).

1964-1970 podprokurator w Prokuraturze Rejonowej dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, 1971-1981 radca prawny w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, 1973-1981 dziennikarz w Polskim Radiu. 1963-1964 członek SD.

Po 13 XII 1981 działacz „S”, obrońca w procesach politycznych m.in. Radia „S”, MRKS, doradca Prymasowskiego Komitetu Pomocy, współrealizator (m.in. ze Stefanem Bratkowskim, z Dariuszem Fikusem, Maciejem Iłowieckim, Jackiem Fedorowiczem, Maciejem Łukaszewiczem) podziemnej gazety dźwiękowej; autor publikacji w prasie podziemnej, m.in. w „Tygodniku Mazowsze” (udostępniał redakcji swoje mieszkanie), działacz Komitetu Pomocy Aresztowanym i Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator występów niezależnych bardów, członek Rady SDP, opiekun prawny przy rejestracji KZ „S”.

Po 1989 pełnomocnik rządu ds. zlikwidowania Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, przewodniczący Komisji Rewindykacyjnej ds. Zwrotu Majątku Związkom Zawodowym i Organizacjom Społecznym, członek Okręgowej Rady Adwokackiej, członek Rady SDP. 1996-2007 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od 1996 wykładowca w Collegium Civitas, od 2006 sędzia w stanie spoczynku.

Autor Komentarza do Prawa o Stowarzyszeniach i wielu publikacji dot. prawa karnego, autorskiego, prasowego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008), odznaką Za Zasługi dla Adwokatury.

Beata Losson