Wiesław Kwiatkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Kwiatkowski, ur. 18 II 1936 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył Zasadniczą Szkołę Mechaniczną tamże.

Elektromechanik w Hucie im. Marcelego Nowotki (od 1989 Huta Ostrowiec) tamże.

Od VIII 1980 w „S”, współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w HiMN, wiceprzewodniczący KZ, w 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w HiMN, przechowywał związkowy sztandar. Po 15 XII 1981 poddany dozorowi milicyjnemu.

1989-1991 wiceprzewodniczący KZ Huty Ostrowiec, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego; 1990-1991 inicjator akcji charytatywnej na rzecz dzieci Lato z „S”. Od 1991 na emeryturze, w 1992 przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów „S” w HO, 1990-1992 członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Hutnictwa „S”, w 2002 delegat na Kongres Sekcji Krajowej Emerytów i Rencistów „S”.

1981 – 15 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kielcach w ramach SOS; do 31 VIII 1989 przez p. V RUSW w Ostrowcu Św. w ramach SOR.

?