Wiesław Matusiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Matusiak, ur. 18 VIII 1951 w Woli Kiedrzyńskiej k. Częstochowy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Częstochowie (1969).

1969-1970 zatrudniony w Zakładach Górniczo-Hutniczych Sabinów w Częstochowie, 1970-1971 w przedsiębiorstwie Koksorem w Knurowie, 1972-1974 w KWK Wujek w Katowicach, 1975-1982 w KWK XXX-lecia PRL (obecnie Pniówek) w Pawłowicach Śląskich. 1975-1980 w ZMS, 1977-1980 w PZPR.

28 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK XXX-lecia PRL, członek KS, odpowiedzialny za zabezpieczenie kopalni, następnie członek Zakładowej Komisji Robotniczej; od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku, ponownie członek KS, odpowiedzialny za zabezpieczenie kopalni; 6 I 1982 zatrzymany, umieszczony w KM MO w Jastrzębiu-Zdroju, kilkakrotnie pobity w trakcie przesłuchań (ujawnił fakt pobicia przed prokuratorem wojskowym); 10 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 23 II 1982 na rozprawie przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach uznany za winnego z art. 46 dekretu o stanie wojennym, jednocześnie sąd odstąpił od wymierzenia kary; zwolniony. Szykanowany w pracy.

Od XI 1982 na emigracji w Szwecji, tzw. paszport w jedną stronę. Od 1985 pracownik firmy SCAN.

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Paweł.

Andrzej Kamiński