Wiesław Myśliwiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Myśliwiec, ur. 12 VI 1963 w Rzeszowie. Absolwent Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie (1990).

Od 1982 działacz Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów oraz NZS Politechniki Rzeszowskiej i Dolnośląskiej SW; organizator punktów kolportażowych, kolporter i drukarz prasy niezależnej. 16 IX 1985 aresztowany, skazany na 1,5 roku więzienia, w wyniku rewizji w zawieszeniu na 3 lata, 6 III 1986 zwolniony; relegowany z uczelni, w IX 1986 przywrócony. Od 1986 nadal działacz SW, kolporter prasy i niezależnych wydawnictw, także we współpracy z RKW.

Od II 1989 w KO w Rzeszowie, do 1990 członek Prezydium. Po wyborach 4 VI 1989 odpowiedzialny za dystrybucję i kolportaż prasy niezależnej w regionie rzeszowskim. Przewodniczący reaktywowanego w 1989 NZS na UMCS Filia w Rzeszowie, do 1990 Międzyuczelnianej NZS w Rzeszowie. Delegat na I i II Zjazd NZS we Wrocławiu i Gdańsku. 1990-1992 radny Miasta Rzeszów z listy KO. 1997-2001 przewodniczący RS AWS w Rzeszowie, członek Zarządu Wojewódzkiego. Od 2006 członek Grupy Ujawnić Prawdę w Rzeszowie; od 2007 Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Członek „S” w Urzędzie Marszałkowskim woj. podkarpackiego.

Michał Stręk