Wiesław Olejnik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Olejnik, ur. 8 XI 1936 w Feliksowie (obecnie Skierniewice). Ukończył LO nr 1 w Koninie (1974).

Referent w Rejonie Lasów Państwowych, po odbyciu służby wojskowej 1958-1962 zbrojarz w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1963-1966 w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2, 1966-1992 (z przerwą w 1982, kiedy był osadzony w AŚ) zatrudniony w Hucie Aluminium Konin.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w hucie. 9 XII 1980 – XII 1981 członek 7-osobowego Prezydium KZ „S” w hucie. 6 VI 1981 delegat na WZD Regionu Konin.

13-14 XII 1981 członek 5-osobowego KS w Hucie Aluminium Konin (za udział w strajku pozbawiony przez dyrekcję zakładu połowy 13. pensji). Działacz lokalnych struktur podziemnej „S” (we współpracy m.in. z Ryszardem Stachowiakiem, Jerzym Jarzyńskim, Wacławem Wolickim, Adamem Cieluchem, Markiem Sroczyńskim). 1984-1986 członek RKK. 1984-1989 organizator i koordynator kolportażu oraz kolporter na terenie huty podziemnej prasy na terenie ówczesnego woj. konińskiego, m.in.: „Solidarnych Konin”, „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Ceglorza”, „Prawa i Bezprawia” (otrzymywanych bezpośrednio z drukarni, od wydawców: Ewy Bugno-Zaleskiej i Pawła Kotlarskiego oraz od pośredników wydawnictwa; przekazywanych m.in. A. Cieluchowi, Józefowi Demskiemu oraz do skrzynek kontaktowych w różnych miejscach Konina), także znaczków poczt podziemnych, ulotek, kaset audio, kart świątecznych oraz tzw. cegiełek. 31 VIII 1982 uczestnik przygotowań do manifestacji w Koninie (ze sztandarem „S” HAK, poświęconym 13 XII 1981). Współorganizator pielgrzymek, uczestnik pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, także akcji ulotkowych i plakatowych oraz zbierania funduszy na pomoc represjonowanym i działalność związkową. 31 VIII 1982 aresztowany pod zarzutem kolportażu podziemnych wydawnictw, do 5 XI 1982 przetrzymywany w AŚ KW MO w Koninie, nast. w AŚ w Ostrowie Wlkp, 27 XII 1982 zwolniony po uchyleniu przez Sąd Wojewódzki decyzji o aresztowaniu; w VII 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii; objęty nadzorem milicyjnym. 1 XII 1982 zwolniony z pracy na stanowisku mistrz technolog zmianowy, następnie zatrudniony na gorszym stanowisku (do 1989). Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HAK (14 IX 1988 złożył w Sądzie Wojewódzkim w Koninie wniosek o rejestrację).

W 1989 członek KO, zaangażowany w przygotowania do wyborów 4 VI. W 1990 przywrócony na poprzednie stanowisko w hucie. Od 1992 na emeryturze. Od 1994 członek MKZ „S”. 1994-1998 przewodniczący „S”. Od 1995 w SKL. W 1998 kandydat w wyborach samorządowych z ramienia tej partii (mandatu nie uzyskał). Członek Stowarzyszenia Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany odznaką Zasłużony dla Huty Aluminium Konin.

Marta Szczesiak-Ślusarek