Wiesław Oziembłowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wiesław Oziembłowski, ur. 10 I 1958 w Przemyślu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Jastrzębiu-Zdroju (1976).

1976-1999 zatrudniony w KWK Jastrzębie.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej, członek KZ.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni, pobity przez ZOMO podczas pacyfikacji. 1982-1989 drukarz ulotek, uczestnik akcji ulotkowych, kolporter pism podziemnych (m.in. „RIS”, „Ość”, „Solidarność Walcząca” i „Wolność”). 18-28 VIII 1988 współorganizator strajku w KWK Jastrzębie, przewodniczący KS. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. 1988-1989 przewodniczący Tymczasowej KZ w KWK Jastrzębie.

1989-1999 członek KZ „S” w Kopalni. 1999-2001 własna działalność gospodarcza w handlu; od 2001 bezrobotny, utrzymuje się z prac dorywczych.

Andrzej Kamiński