Wiesław Standzikowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Standzikowski, ur. 17 VI 1938 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zm. 18 III 2002 tamże. Wykształcenie niepełne średnie.

Od 1954 pracownik Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu (od 1989 Huta Ostrowiec).

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Zakładzie Hutniczo-Przetwórczym HiMN, XII 1980 – I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od II 1981 przewodniczący KZ „S” HiMN.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 17 III 1982. Po wyjściu działacz struktur podziemnych, 8 VI 1982 ponownie internowany, zwolniony 5 VII 1982.

Po 1989 współtwórca Delegatury ZR Świętokrzyskiego w Ostrowcu, odpowiedzialny za kontakty z Kościołem i ze strukturami regionalnymi „S”. Współorganizator Komitetu Odbudowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu.

1982 – 13 XI 1984 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Ostrowcu Św. w ramach KE.

?