Wiesław Tomasik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wiesław Tomasik, ur. 2 VII 1956 w Jaśle. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1981).

31 I 1976 sygnatariusz Listu 101 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji, 1977-1980 współorganizator uczelnianych struktur SKS, uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach, manifestacji i zbierania składek, współwydawca gazetki SKS na AGH „Sygnał”, kolporter czasopism niezależnych. 1981-1983 elektronik w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat Erg w Zakładowym Ośrodku Informatyki w Jaśle, 1983-1984 legalizator w Obwodowym Urzędzie Miar tamże.

Od VII 1981 w „S” w ZTSz Gamrat Erg.

1982-1988 członek podziemnych struktur „S” w Jaśle; współtwórca i szef Jasielskiej Oficyny Wydawniczej, współzałożyciel, autor, redaktor, drukarz i kolporter wydawanego przez JOW „Biuletynu Informacyjnego”, pisma Komisji Koordynacyjnej „S” w Jaśle; kolporter podziemnych pism, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, wideo i innych materiałów z Warszawy i Krakowa. Kilkakrotnie zatrzymany na 48 godz., zagrożony aresztowaniem, III-IV 1983 w ukryciu. W 1983 zwolniony z pracy. 14 IV 1983 zatrzymany, osadzony w AŚ, 17 V 1983 zwolniony, w XI 1985, po umorzeniu sprawy, skazany na karę grzywny i obciążony kosztami procesu. Organizator (sprowadził profesjonalny sprzęt i koordynował całość przygotowań) wyemitowanej 7 X 1984 przez jasielską KK na falach UKF 10-min. audycji. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, organizator Mszy za Ojczyznę i spotkań z niezależnymi artystami, m.in. Maciejem Zembatym. Od 31 III 1987 przewodniczący Komisji Interwencji i Praworządności „S” Podkarpacie.

1988-1992 w USA. 1993-1995 członek zarządu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Max, 1995-1996 prezes zarządu w PZ Solgam w Jaśle, 1996-2004 w PPUH Max, 2001-2003 w Agencji Rozwoju Regionalnego Karpaty SA Krosno, od 2004 specjalista ds. projektów w Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej Sp. z o.o. w Jaśle, od 19 III 2009 prezes zarządu.

8 I 1979 – 6 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Filozof; 26 III 1983 – 11 V 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Plakat; 16 I 1985 – 17 XI 1986 przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Bankruci; do 27 IX 1989 przez p. III RUSW w Jaśle w ramach SOR krypt. Pieczątka.

Stanisław Fryc