Wiesława Bielańska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesława Bielańska, ur. 19 IV 1948 w m. Rosocha k. Grójca. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa (1972), Podyplomowych Studiów Samorządowych (1993) i Zarządzania (1999) na Uniwersytecie Warszawskim.

W III 1968 uczestniczka studenckiego strajku okupacyjnego na PW. 1972-1984 konstruktor specjalista w Zakładach Rawent w Skierniewicach.

Od 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Rawencie, przewodnicząca KZ po pierwszych wyborach związkowych, założycielka biblioteki niezależnych wydawnictw w zakładzie; członek Komisji Międzyzakładowej „S” w Skierniewicach, w VI 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze.

12/13 XII 1981 zatrzymana, 13-17 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu, 17 XII 1981 – 15 I 1982 w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, 15 I – 15 III 1982 w Gołdapi. Po uwolnieniu zaangażowana w działalność związkową, głównie w strukturze podziemnej „S” w Skierniewicach. 1982–1983 organizatorka zbiórek na rzecz „S”, kolporterka podziemnej prasy i książek, wielokrotnie przesłuchiwana przez SB. 31 V 1982 oskarżona z art. 46 dekretu o stanie wojennym, śledztwo umorzono na mocy amnestii. 1985-1989 składacz książek i kolporterka podziemnych pism, rewidowana przez SB. 1985–1991 zatrudniona w Spółdzielni Pracy Unicum w Warszawie, założonej w 1984 przez b. więźniów politycznych.

Członek KO w Zielonce k. Warszawy, zaangażowana w przygotowania do wyborów i wybory 4 VI 1989, wiceprzewodnicząca Komisji Wyborczej przy Zespole Szkół w Zielonce. 1991–1995 zatrudniona w Urzędzie m. st. W-wy w Zespole Studiów i Analiz Samorządowych, 1996–2003 z-ca dyr. oświaty w gminie W-wa Centrum. Od 2003 specjalista ds. analiz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym. Szkół w Zielonce.

Grzegorz Gampel