Wiesława Lenart

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesława Lenart, ur. 09 V 1935 w Wilkołazie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (1956).

1955-1957 zatrudniona w Katedrze Chemii Organicznej UMCS, 1960-1985 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, 1985-1995 w Zakładzie Patomorfologii ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Od 1995 na emeryturze.

We IX 1980 organizatorka Komitetu Założycielskiego „S”, następnie wiceprzewodnicząca KZ „S” w WSSE w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemia. Za zorganizowanie akcji ulotkowej zatrzymana, 1 V 1982 aresztowana, osadzona w areszcie w Rzeszowie, następnie w AŚ w Nisku, 21 VI 1982 skazana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 1983 zaangażowana w prace Zespołu Charytatywno-Społecznego przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie: wyjazdy do miejsc uwięzienia, pomoc rzeczowa aresztowanym z „S” i ich rodzinom oraz więźniom ZK w Załężu k. Rzeszowa. 1982-1989 kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych w strukturze RKW w Rzeszowie, uczestniczka akcji ulotkowych i manifestacji. Kilkakrotnie przesłuchiwana, przeprowadzano rewizje w jej mieszkaniu. 7 VI 1987 zatrzymana na 48 godz., ukarana grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Pod koniec 1988 współzałożycielka Komitetu Organizacyjnego „S” Służby Zdrowia w Rzeszowie.

W 1990 delegat na II WZD Regionu Rzeszów.

3 V1 982 – 7 VII 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KWMO w Rzeszowie w ramach SOR krypt.Kosmos; 4 IV 1985 – 10 III 1989 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Laborant; 8 III – 29 VII 1989 w ramach SOR krypt. Komitet; 5 IX 1989 – 27 I 1090 w ramach SO krypt. Spartakus.

Michał Stręk