Wiesława Maria Grygorczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesława Maria Grygorczyk, ur. 2 II 1946 w Świebodzinie. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek ekonomia (1981).

1965-1988 księgowa w Centrali Filmów Oświatowych w Olsztynie Filmos.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz KZ.

24 XII 1981 zatrzymana w związku ze sprawą przywłaszczenia 2 mln zł na szkodę ZR „S”, przetrzymywana w AŚ KW MO w Olsztynie, tam wielokrotnie przesłuchiwana, od 29 XII 1981 w AŚ w Ostródzie, 6 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 5 VII 1982 zwolniona, sprawę umorzono; po wyjściu przeniesiona na niższe stanowisko. 1982-1989 uczestniczka spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii NSPJ, pielgrzymek na Jasną Górę i do Gietrzwałdu, mszy podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

1988-1993 księgowa w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym w Olsztynie, 1993-2001 w SP nr 34 tamże, od 2001 na emeryturze, dodatkowo księgowa w Katolickiej SP im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

Renata Gieszczyńska