Wiktor Mieczysław Ćwiklik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiktor Mieczysław Ćwiklik, ur. 12 VIII 1956 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek elektronika (1986).

1976-1977 nastawiacz maszyn w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie; 1977-1986 technik w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 1987-1991 inżynier konstruktor w Przemysłowym Instytucie Elektroniki. 1979-1981 współpracownik kolportażu „Biuletynu” KOR oraz druku i kolportażu pisma „Robotnik”.

We IX 1980 założyciel i przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” przy IMiGW, współorganizator akcji protestacyjnych w IMiGW. W 1981 współzałożyciel i współautor „Biuletynu Informacyjnego” KZ „S” IMiGW.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 22 VII 1982. 1984-1989 bliski współpracownik środowiska skupionego wokół kościoła św. Stanisława Kostki, organizator centrum dokumentacji wideo.

W 1991 dyr. ds. audio-wideo spółki Unia Sp. z o.o. Od 1992 właściciel firmy Proset.

Wyróżniony honorową odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

21 X 1980 – 4 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. III-A-1 KS MO/Wydz. VII/IV Dep. IV MSW/Wydz. VI SUSW w ramach SOS/KE krypt. Pomocnik.

Marcin Ślarzyński