Wiktor Ostrowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiktor Ostrowski, ur. 31 I 1958 w Węgorzewie. 1976-1978 uczeń Technikum Górniczego w Zabrzu.

1979-1981 zatrudniony w KWK Pstrowski w Zabrzu.

IX 1980 – 1990 w „S”. 1981 członek KPN i KOWzP.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Kokotku i ponownie w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 21 VII 1982; IX-XII 1982 powołany na ćwiczenia wojskowe do jednostki w Jarosławiu k. Przemyśla. W 1983 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Zagranicznym TWD Elmar w Gliwicach, zwolniony, w 1985 w Tangent w Rudzie Śl., 1985-1988 w Bel-Pol w Zabrzu. Od 1982 kolporter hurtowy podziemnych wydawnictw na Śląsku („Tygodnik Mazowsze”, „PWA”, „Arka”, książek wydawnictwa Rytm, NOWa, Krąg, CDN, in.); 1985-1989 uczestnik Ruchu WiP; II 1988 – 1989 współpracownik tzw. Sieci K (struktury zbierającej informacje o wydarzeniach w regionie na potrzeby RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i TKK) oraz wydawnictwa Wokół Nas, m.in. jako kolporter publikacji i członek redakcji pisma RKW „Wybór” (ukazującego się w Gliwicach i Zabrzu). W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, członek RKW.

W 1989 członek KO. W 1990 w komitecie wyborczym Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. Od 1990 pracownik sieci księgarskiej Matras SA. 1990-2005 w UD, UW.

Odznaczony Medalem MON Za Zasługi dla Obronności Kraju (1997), Medalem Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego (1998).

Teresa Brodzka