Wiktor Stasik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiktor Stasik, ur. 11 X 1945 w Galewicach k. Wieruszowa. Ukończył ZSZ przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu (1962).

1963-2005 szlifierz kół zębatych w Fabryce Automatów Tokarskich we Wrocławiu.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie pracy. Od IX 1980 w „S”.

14-18 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie pracy. 18 XII 1981 – 1 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie. 1982-1989 zaangażowany w działalność wydawniczą i kolportażową. W 1983 współzałożyciel pisma zakładowego „Victoria”, autor artykułów w „FATamorganie” i „Solidarności FATu”. 1983-1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, współorganizator Mszy za Ojczyznę, uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1984-1989 członek MKK.

Od IV 1989 członek wrocławskiego KO, aktywny uczestnik przygotowań do wyborów w VI 1989 (organizator spotkań, kolporter ulotek). Od 18 XII 1989 przewodniczący KZ „S” w FAT. Współpracował m.in. z Józefem Saletą, Tadeuszem Giglem, Janem Szachnowskim, Józefem Makowskim, Wiesławem i Mariolą Bociek.

Odznaczony medalem Benedykta XVI za udział w budowie parafii św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu oraz medalem z okazji 25-lecia „S”.

Barbara Drabicka-Klint