Wiktor Tomasz Grudzień

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wiktor Tomasz Grudzień, ur. 4 III 1962 w Lublinie. 1981-1984 student historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (magisterium 1997).

Od IX 1981 w NZS, XI/XII 1981 uczestnik strajku na UMCS solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

1-15 XII 1981 członek służby porządkowej podczas strajku w miasteczku akademickim, 16-17 XII podczas strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. I 1982 – 1987 prowadził w rodzinnym mieszkaniu punkt kolportażu pism podziemnych (m.in. „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»” – 10% nakładu, lubelska „Solidarność Nauczycielska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Spotkania”, książek NOWej, i Biblioteki Spotkań); I-III 1982 drukowano tu „Informator”; 1982-1983 łącznik między redakcją a drukarnią i kolporter „Biuletynu NZS”. W XII 1982 zatrzymany i przesłuchiwany w ramach akcji Boruta obejmującej środowisko studentów działaczy tzw. drugiego obiegu wydawniczego; 1984-1986 kolporter, składacz, uczestnik prac tzw. przygotowalni dla podziemnego pisma „Spotkania”, 1985-1989 drukarz i introligator w wydawnictwie Fundusz Inicjatyw Społecznych. 1983-1991 utrzymywał się z prowadzonej z bratem Krzysztofem Grudniem fermy lisów.

1992-1994 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, od 1994 Wydawnictwa UMCS. Od 2005 w PO. W 2007 współzałożyciel Stowarzyszenia Pokolenie Niepokornych (zrzeszającego b. działaczy NZS z Lublina).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Marcin Dąbrowski