Wincenty Korsan

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wincenty Korsan, ur. 19 IV 1947 w Jeleninie k. Strzelina. 1969-1973 student Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej, w 1977 dyplom magisterski.

W szkole podstawowej i średniej w ZHP, podczas studiów w ZSP. 1975-1977 bibliotekarz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu; przez kilka lat w SD. 1977-1980 pracownik kulturalno-oświatowy w Domu Kultury Pracowników Służby Zdrowia we Wrocławiu, członek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Od 1978 kolporter wydawnictw niezależnych (głównie książek NOWej, pism „Robotnik” i „Biuletyn Dolnośląski”). Od 1979 działacz SKS (kolportaż i liczne prace organizacyjne).

IX 1980 – XII 1981 redaktor depeszowy w MKZ, nast. ZR Dolny Śląsk.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na terenie zakładów Pafawag we Wrocławiu; po ich stłumieniu przez wojsko i milicję zatrzymany, po dwudniowym areszcie zwolniony w wyniku decyzji oficera MSW (kolegi ze studiów). 30 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, 7 I – 29 IV 1982 w Grodkowie. Po zwolnieniu kolporter w strukturze związanej z RKS (głównie pismo „Z dnia na dzień”). Do początku 1983, w związku ze zwolnieniem z pracy i niemożnością podjęcia innego zatrudnienia, na utrzymaniu rodziny. W II 1983 zatrudniony jako bibliotekarz-kustosz w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej UWr. Za jego sprawą placówka ta stała się ważnym punktów kolportażu wydawnictw podziemnych, pochodzących ze struktur „S”, NZS i Inicjatywy Wydawniczej Aspekt. W 1988 i 1989 uczestnik wielu demonstracji i strajków studenckich.

Od 1993, po rezygnacji z pracy na UWr, kierownik księgarni Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. we Wrocławiu. Od X 2008 na emeryturze.

Artur Adamski