Wit Eugeniusz Siwiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wit Eugeniusz Siwiec, ur. 13 VII 1952 w Przemyślu. Absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego (1972).

1974-1975 nauczyciel SP w Sielnicy, 1976-1977 pracownik biurowy Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu, 1978-1980 Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 1977-1980 kolporter prasy ROPCiO i KSS KOR na terenie Przemyśla, w 1978 uczestnik ROPCiO, 1978-1980 członek tzw. przemyskiej antysocjalistycznej grupy, 1979-1980 członek założyciel Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących, autor komunikatów PKSLW, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.

W VIII 1980 opracował postulaty dla przemyskich KS; od IX 1980 w „S”, 1980-1981 działacz „S” w Przemyślu, współredaktor pisma ZR Południowo-Wschodniego w Przemyślu „Odnowa”, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.; drukarz w sekcji informacji Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego z siedzibą w Przemyślu, następnie ZR Południowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, Nowym Łupkowie (V-VI 1982 organizator i uczestnik głodówki), Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach, zwolniony 15 XI 1982.

Od 1983 na emigracji w Kanadzie. Od 1987 przedstawiciel RKW Przemyśl na Kanadę.

W XII 1978 szantażem zwerbowany do współpracy z SB, zarejestrowany w I 1979 jako TW ps. Wiktor, podjął współpracę; uznawany przez SB za współpracownika nielojalnego i dwulicowego; w VI 1980 odmówił współpracy z SB. SB uznała go za radykalnego działacza, prowadzono przeciwko niemu działania operacyjne mające go skompromitować. Rozpracowywany przez SB w ramach SOR krypt. Melina oraz Antena i SOS krypt. Renegat.

Artur Brożyniak, Michał Stręk