Witold Andrzej Keyha

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Witold Andrzej Keyha, ur. 1 XI 1949 w Głubczycach. 1967-1970 student filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Filologiczny (1984).

1964-1966 w ZMS. W Marcu ’68 uczestnik protestów studenckich w Krakowie. 1971-1973 pracownik Budostalu – Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Hucie im. Lenina w Krakowie. Od 1974 zatrudniony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu.

IX 1980 – 1994 w „S”, od X 1980 wiceprzewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego „S” MBP w Bytomiu.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w udzielanie pomocy internowanym i ich rodzinom. 16 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do AŚ w Bytomiu, 19 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, od II 1982 w Kokotku k. Tarnowskich Gór, 7 III 1982 zwolniony. 1982-1986 jego mieszkanie było skrzynką kontaktową i przechowalnią niezależnych wydawnictw: pism, m.in. „Kultury”, „Aneksu”, „Visa”, „Czasu Kultury”, książek, ulotek, kaset, in. 30 IV 1982 prewencyjnie zatrzymany w na 48 godz. w AŚ w Bytomiu. 1982-1989 autor artykułów w krakowskich niezależnych pismach „Arka” i „Świat” (pod ps. Andrzej Myszkowski).

1988-1994 członek KZ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. 1989-1994 członek zarządu KO w Bytomiu. Aktywny uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI 1989. Tłumacz z ang., m.in. książki Jane Kirkpatrick Fenomen polityki Ronalda Reagana (Wydawnictwo KPN, Warszawa 1985), literatury pięknej oraz encyklopedii muzyki popularnej i rockowej Guinessa i Virgin. Stały publicysta magazynu „Twój Blues”.

Anna Cichecka