Witold Hatka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Witold Hatka, ur. 25 VI 1939 w Bydgoszczy, zm. 13 XI 2010 w Załachowie k. Żnina. Ukończył LO w Żninie (1957).

1957-1959 księgowy w Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego Arget w Bydgoszczy, 1959-1962 pracownik zaopatrzenia w Fabryce Automatów Tokarskich tamże, 1963-1969 kierownik zakładu w Bydgoskich Zakładach Kruszyw i Surowców Mineralnych, 1969-1983 rolnik: właściciel gospodarstw specjalistycznych w Lubczu k. Żnina i Zielonce k. Bydgoszczy.

We IX 1980 współtwórca niezależnego ruchu chłopskiego w woj. bydgoskim, przewodniczący Solidarności Wiejskiej (następnie w Solidarności Chłopskiej, „S” RI) w gm. Białe Błota. W II 1981 członek Komisji ds. Realizacji Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich, 13 II – 8 III 1981 przewodniczący KKP „S” RI, 8-9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy chłopskiego ruchu związkowego w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI. 16 III – 17 IV 1981 współorganizator, uczestnik strajku okupacyjnego w Wojewódzkim Komitecie ZSL ws. legalizacji „S” RI, członek KS, 17 IV 1981 sygnatariusz porozumienia bydgoskiego. Od 1981 honorowy członek Chrześcijańskich ZZ we Włoszech, w VII 1981 uczestnik Kongresu Europejskich ZZ FISBA-CISL (Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) w Rzymie. 17-18 IX 1981 uczestnik spotkania OKZ „S” RI w Wierzchosławicach, członek Prezydium OKZ odpowiedzialny za kontakty z Episkopatem, następnie sekretarz.

Po 13 XII 1981 współorganizator OKOR w woj. bydgoskim; 8 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie, zwolniony 8 XII 1982. W II 1983 uczestnik spotkania OKOR w Czernej k. Krakowa.

Od VIII 1983 na emigracji w USA: 1984-1989 właściciel zakładu usług budowlanych; wydawca, redaktor, organizator kolportażu polskiej prasy na emigracji (m.in. pism PSL, biuletynów Fundacji Jana Pawła II w Waszyngtonie), autor komentarzy w Radiu Wolna Europa i Głosie Ameryki. W IX 1984 inicjator, przewodniczący Komitetu Rolników Polskich „S”; 1985/1986-1989 przedstawiciel OKOR za granicą; 28-30 VI 1987 przewodniczący obrad Kongresu PSL na Uchodźstwie w Waszyngtonie; w 1989 współzałożyciel Konfederacji Polaków w Ameryce.

W X 1989 powrócił do Polski. 1993-2000 założyciel, prezes, wiceprezes, następnie przewodniczący Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Banku Rolniczego, następnie członek rad nadzorczych kilku spółek. W IV 2001 współzałożyciel LPR, 2001-2007 poseł RP z listy LPR. Od 2007 na emeryturze.

Autor publikacji: Ostatni Krąg (Bydgoszcz 2002), Oblicze ziemi (Bydgoszcz 2007).

Odznaczony brązowym medalem Jana Pawła II Robur pacis veritas (1981).

W 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Bydgoszczy w ramach SO krypt. Spółdzielnia.

Katarzyna Grysińska