Witold Janowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Witold Janowicz, ur. 17 IV 1964 w Gliwicach. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu (licencjat 2006) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Nauk Społecznych (mgr 2008). Absolwent podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydz. Marketingu i Zarządzania (2010).

W 1980 jako 16-letni uczeń technikum współpracownik KPN, uczestnik akcji uszkodzenia pomnika Armii Czerwonej w Kędzierzynie-Koźlu.

18 XII 1981 aresztowany za kolportaż „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ Solidarność”, pobity podczas przesłuchania w Komisariacie MO nr 1, osadzony w AŚ w Gliwicach, w I 1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 2 lata (kara została zawieszona na skutek interwencji biskupa Herberta Bednorza u wojewody Romana Paszkowskiego), zwolniony w II 1982; pozbawiony praw ucznia w Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, następnie skierowany do Technikum Samochodowego w Gliwicach. W VI 1982 wygrał proces przeciwko milicjantom, którzy bili go podczas przesłuchań (zostali skazani na kary więzienia w zawieszeniu). 31 VIII 1982 w przeddzień wznowienia nauki ponownie aresztowany w związku z manifestacją rocznicową w Gliwicach (w której nie uczestniczył) pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariuszy na służbie. Na mocy odwieszonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach wyroku osadzony w AŚ w Gliwicach, 6 XII 1982 zwolniony po decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach stwierdzającej, że zarzut nie jest kontynuacją wcześniejszego przestępstwa. Sprawa została umorzona na mocy amnestii w VII 1983. Podjął naukę w Technikum Samochodowym; w V 1985 w trakcie egzaminów maturalnych powołany do służby wojskowej w Jednostce Kolejowo-Drogowej w Tarnowskich Górach (jednostka pracy przymusowej); w 1986 urlopowany z wojska zdał maturę; VII 1986 – VI 1987 wskutek utraty zdrowia skierowany do służby zastępczej w zakładach Wiromet w Mikołowie. 1987-1988 nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 20 w Gliwicach. 1987-1989 uczestnik kolportażu i akcji ulotkowych; zatrzymywany prewencyjnie, przesłuchiwany.

Od 1989 prywatny przedsiębiorca. Od 2004 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, redaktor strony internetowej www.polityczni.sgl.pl.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Andrzej Jarczewski