Witold Tomasz Lechowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Witold Tomasz Lechowski, ur. 6 V 1965 w Jaśle. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Historii (1990).

Jako uczeń I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle zaangażowany w działalność opozycyjną; współtwórca młodzieżowego zespołu Młody Las (1982-1988), zapewniającego oprawę muzyczno-recytatorską podczas uroczystości niepodległościowych na terenie Jasła i Krosna; zespół występował też w krakowskich Mistrzejowicach u ks. Janczara na czwartkowych Mszach za Ojczyznę; uczestnik organizowanych przez podziemną „S” w Jaśle akcji ulotkowych oraz wykładów z historii w kościele w Haczowie, organizowanych przez ks. Kazimierza Kaczora, prowadzonych przez pracowników naukowych KUL; zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB w Jaśle i Haczowie. Od studiów w Lublinie związany z lokalnymi podziemnymi strukturami „S” i miejscowym NZS; współorganizator i uczestnik prowadzonych przez „S” demonstracji i akcji ulotkowych na terenie miasta; redaktor nacz. pisma NSZ „Żak”, członek i szef kolportażu podziemnego Komitetu Uczelnianego NZS KUL, członek podziemnych struktur NZS w Lublinie.

W 1989 uczestnik reaktywacji legalnej działalności NZS na terenie Lublina; uczestnik prac KO w Lublinie. 1990-2001 członek PC, w tym do 1997 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PC w Krośnie. 1991-1993 zatrudniony w Biurze Poselsko-Senatorskim PC w Krośnie; 1993-1998 dziennikarz w Radiu RMF i FAN oraz w rzeszowskich „Nowinach” i tygodniku „Nowe Podkarpacie”; 1997-2006 nauczyciel historii i WOS w I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Od 2001 współzałożyciel i członek PiS, pełnomocnik Komitetu Powiatowego PiS w Jaśle, od 2002 radny z ramienia PiS Rady Powiatu tamże; od 8 XII 2006 wicestarosta jasielski.

Stanisław Fryc