Witold Zalewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Witold Zalewski, ur. 8 X 1934 w Warszawie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydz. Automatyki Przemysłowej w Krakowie (1957).

1957-1958 projektant w Biurze Studiów i Projektów Hutnictwa Biprostal w Krakowie, 1958-1959 w Biurze Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Biprokop w Gliwicach, 1959-1960 starszy asystent w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, 1960-1989 główny projektant, kierownik zespołu w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicznej Prosynchem w Gliwicach.

1980-1999 w „S”, od XI 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Prosynchemie; od IV 1981 przewodniczący Komisji powołanej przez MKZ ds. przygotowania ordynacji wyborczej „S” w regionie, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR, kierownik Komisji Organizacyjno-Prawnej ZR; 30 IX 1981 oddelegowany do pracy w ZR; delegat na I KZD, członek Prezydium Komisji Programowej Zjazdu, przewodniczący Zespołu Organizacji Związku w zakresie struktury terytorialnej i zawodowo-branżowej, gospodarki finansowej i kontaktów zagranicznych. Członek Zespołu opracowującego projekt ordynacji wyborczej do samorządów terytorialnych (m.in. z mec. Jackiem Taylorem).

12/13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Gliwicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu i Jastrzębiu-Szerokiej, 29 I 1982 zwolniony. Po wyjściu oddelegowany do Filii Prosynchemu przy Zakładach Azotowych we Włocławku, do 1984 nadzorował realizację kompleksu polichlorku winylu. Do 1983 wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczne i ostrzegawcze.

W 1989 przewodniczący KZ „S” przy Prosynchemie. Podczas wyborów parlamentarnych 4 VI szef Woj. Komisji Wyborczej w Katowicach. 1989-1990 dyr. Woj. Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Katowicach. 1990-1994 radny Miasta Gliwice z listy KO, 1990-1992 sekretarz Gminy Gliwice. 1992-1999 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Gliwice, organizator i naczelnik Wydz. Informatyki, następnie Wydz. Kontroli, od 1999 na emeryturze.

Mistrz Polski w brydżu sportowym (1959) i II wicemistrz w 1957 i 1971, 1957-1958 członek Zarządu Krakowskiej Ligi Brydżowej. Współautor książki Brydż nowoczesny (1959), autor haseł w Encyklopedii brydża (1996).

Halina Żwirska