Wojciech Andrzej Karkuciński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Andrzej Karkuciński, ur. 14 I 1943 w Kraśniku. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (1968).

Od 1968 pracownik PKP, m.in. kierownik Działu Dokumentacji Technicznej w Biurze Inwestycji Pomorskiej DOKP. 1976-85 w PZPR – wyrzucony z partii za aktywność w tzw. strukturach poziomych.

W VIII 1980 sygnatariusz poparcia solidarnościowego dla strajkujących robotników i organizator „S” w PKP. Od 30 VIII 1980 członek „S”, współzałożyciel „S” w Pomorskiej DOKP, do 13 XII 1981 członek KZ „S”. Uczestnik spotkań kolejarzy w Gdańsku, od 26 X 1980 uczestnik 6-dniowego strajku głodowego „S” Kolejarzy we Wrocławiu, członek Sekcji Krajowej „S” Kolejarzy. 1980-1981 delegat „S” Kolejarzy w Klubie Korab, autor artykułów do niezależnego czasopisma „Właściwy Tor”.

1982-1983 przewodniczący nieformalnej struktury „S” w Pomorskiej DOKP: negocjator z pracodawcą w sprawach zdelegalizowanej „S”, współorganizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, uczestnik spotkań z opozycjonistami szczecińskimi, do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych.

1989-1996 członek ponownie zarejestrowanej „S” w Pomorskiej DOKP; członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej. 1990-1994 radny Miasta Szczecin z listy Komitetu. Od 1989 naczelnik Zarządu Spraw Pracowniczych i Socjalnych w Pomorskiej DOKP, od 1997 na rencie.

Wyróżniony Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Transportu RP (1992), Honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu (2000).

Sylwia Wójcikowa