Wojciech Bąkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Bąkowski, ur. 20 VIII 1947 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Chemiczny (1970); w 1979 doktorat.

1971-1985 zatrudniony na PŚl. 1970-1980 w PZPR.

X 1980 – 1989 w „S”; od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ na PŚl; od V 1981 przewodniczący Koła „S” w Instytucie Chemii Analitycznej i Ogólnej PŚl.

1982-1985 związany z pismami podziemnymi, m.in. „Jesteśmy”, „Głosem Śląsko-Dąbrowskim” i „RIS”, przygotowywał matryce, płyty offsetowe i szkolił drukarzy; uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach; zaangażowany w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin (głównie w Pyskowicach).

1988-1989 członek KO w Pyskowicach, VI-VII 1989 przewodniczący; organizator spotkań i akcji plakatowania przed wyborami 4 VI. 1985-2004 pracownik naukowy Śląskiej Akademii Medycznej (od 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach, od 2004 nauczyciel w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku.

Dorota Dębicka