Wojciech Franciszek Stawiszyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Franciszek Stawiszyński, ur. 1 I 1951 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Chemii (1973).

1974-1976 technolog w Zakładzie Doświadczalnym Chemipan, 1976-1980 doktorant Politechniki Warszawskiej, 1980-1981 pracownik techniczny Wydz. Chemii PW. W 1981 technolog w Zakładzie Chemii Gospodarczej Libella. 1979-1981 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika”.

Od X 1980 w „S”; 1980-1981 członek KZ w Libelli, w 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze.

XII 1981 – 1982 inicjator, współorganizator i szef Terenowego Komitetu Oporu „S”; współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego” TKOS, nast. „Sektora”. W 1982 współpracownik „Tygodnika Mazowsze”, dostarczał korespondencję z miejscowości podwarszawskich. 1981-1989 założyciel i szef struktury Armenia, m.in. organizator i koordynator grup zaplecza technicznego Radia „S” oraz emiter. 1982-1983 technolog w Zakładach Chemicznych Celia w Pruszkowie, 1983-1990 z-ca dyr. Scan-Product-Ns Psa. W 1986 członek RKW.

1990-2009 prezes i współwłaściciel firmy Quartz SA. Od 2009 bez stałego zatrudnienia.

Tłumacz tekstów starochrześcijańskich, m.in. Bibliografii Patrystycznej 1901-2004 (Kraków 2005).

Zasłużony Działacz Kultury (2000). odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Krzysztof Dąbek