Wojciech Grzeszek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Grzeszek, ur. 6 V 1954 w Krakowie. Wykształcenie średnie.

Od 1976 korektor, specjalista ds. organizacji zarządzania w Drukarni Narodowej w Krakowie (obecnie Drukarnia Narodowa SA).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w DN.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych.

1989-1991 przewodniczący, od 1991 wiceprzewodniczący KZ „S”, od 1992 delegat na kolejne WZD Regionu Małopolska, 1994-1995 sekretarz ZR, 1995-1998 wiceprzewodniczący ZR, od 1998 przewodniczący, od 1997 delegat na kolejne KZD, od 1998 członek KK. Doprowadził do odzyskania majątku „S” Regionu Małopolska utraconego po wprowadzeniu stanu wojennego. Od 1998 radny, wiceprzewodniczący Woj. Małopolskiego. Od 2001 przedstawiciel „S” Regionu Małopolska w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

?