Wojciech Hempel

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Hempel, ur.17 II 1949 w Łodzi. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1973).

Uczestnik Marca ’68. Członek ZSP, usunięty za przeprowadzenie akcji ośmieszającej oficjalny kult Lenina. Od 1973 członek Związku Polskich Artystów Plastyków. 1973-1981 działalność gospodarcza w zawodzie artysty-plastyka. 1977-1981 współpracownik KSS KOR (powielanie komunikatów, organizacja szkoleń sitodruku w Łodzi, drukowanie, projektowanie okładek i winiet oraz kolportaż wydawnictw niezależnych). 1979-1980 współorganizator (wraz z Józefem Śreniowskim) przerzutu powielaczy od Piotra Jeglińskiego z Paryża; współorganizator akcji ulotkowej „Oskarżamy”, ujawniającej morderstwa dokonane przez funkcjonariusza MO Zdzisława Pająka; współorganizator akcji ulotkowej przeprowadzonej w rocznicę Katynia (1980); kolporter ulotek informujących o strajkach solidarnościowych na wybrzeżu i w kraju (VIII 1980).

1980-1981 sympatyk „S”; inicjator i współorganizator „wojny plakatowej”, autor projektów plakatów i transparentów; organizator wizualnej akcji propagandowej w Łodzi podczas rokowań „S” włókniarzy z delegacja rządową; współorganizator studenckiej drukarni podczas strajku łódzkich uczelni, współredaktor pisma „Strajk” (I-II 1981).

13 XII 1981 – VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. W III 1983 autor konspiracyjnej instrukcji sitodruku, depozytariusz materiałów poligraficznych dla powstających drukarń sitodrukowych.

V 1983 – 1995 na emigracji w USA; organizator zbiórki funduszy dla podziemnej „S” wśród emigracji polskiej, uczestnik pikiety przeciwko wizycie gen. Jaruzelskiego w siedzibie ONZ w Nowym Jorku (1983). W 1991 ukończył The New School of Social Research, Pratt Institute w Nowym i Jorku.

Od 28 II 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Plastyk.

?