Wojciech Kępczyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Kępczyński, ur. 6 IV 1958 w Płocku. Wykształcenie średnie techniczne.

1978-1984 pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku.

Od X 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator pomocy dla osób represjonowanym. Od IV 1984 pracownik Płockiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych.

Od 1990 przewodniczący KZ. Aktywny uczestnik przemian własnościowych zakładu, doprowadził do powstania spółki prawa handlowego (akcjonariat pracowniczy) Mostostal Płock SA. Od kwietnia 2003 przewodniczący ZR; członek KK.

?